Denna insamling lyckades samla in hela 191 424 kr i kampen mot barndiabetes. Alla pengar gick till Barndiabetesfonden för att stödja dem i deras arbete.

Diabetes drabbar barn

Barn som drabbas av diabetes kan behöva bära insulinpump och ta blodsockerprov flera gånger om dagen. Det kan leda till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, njurskador och synproblem senare i livet. Som vuxna har de också senare i livet större risk att dö i förtid och enligt WHO dog 2 miljoner människor som en konsekvens av sjukdomen år 2019.

Med hjälp av insamlade pengar kan barn få stöd i sin vardag och även utbildning om hur man bäst hanterar sjukdomen. Vidare kan forskning utveckla behandlingar och kanske till och med hitta ett botemedel.

Barndiabetesfonden

Barndiabetesfonden arbetar för att samla in pengar till forskningen om diabetes och att öka kunskapen om typ-1 diabetes. I deras arbete ingår också att ge stöd till drabbade familjer. I dag är de Sveriges största finansiär av forskning som studerar typ-1 diabetes.

Barndiabetesfonden har ett 90-konto vilket gör att du kan vara säker på att de är seriösa och att dina pengar används till rätt saker. Vidare är kronprinsessan Victoria ambassadör för fonden och betecknas som deras beskyddare.

Lämna ett svar