Välgörenhet och välgörenhetsorganisationer

Vi svenskar är fenomenala på att skänka till välgörenhet men vi kan bli ännu bättre! Välgörenhetsdonationer gör att människor i nöd får tillgång till medicin, skydd och utbildning. Det gör också att forskning som arbetar mot cancer och diabetes utförs vilket gör att vi kommer allt närmare botemedel och annan sjukdomslindring som hjälper miljoner människor.

Vad är välgörenhet och varför är det viktigt?

Syftet med välgörenhet är att bistå med hjälp till människor som är i nöd eller i svår fattigdom, detta kan handla om att få hjälp med mat eller att få tillgång till sjukvård och utbildning. Välgörenhet kan vara en donation till en välgörenhetsorganisation eller att genomföra en frivilliginsats direkt för de drabbade.

Välgörenhet är viktigt, eftersom att det hjälper till att lyfta människor ur svåra situationer och att ge möjligheter till de som annars inte har några. Att ge till välgörenhet är inte bara en gåva till andra, det ger också ofta en känsla av mening och tillfredsställelse till den som donerar.

Det finns många olika välgörenhetsorganisationer att ge till, med olika fokusområden såsom cancerforskning, diabetes, hjälp till olycksdrabbade eller barn i krigszoner. Det är upp till den var och en att välja vilket område de vill fokusera på, men det är också viktigt att se till att donationerna kommer till rätt plats och att det sker på ett effektivt sätt.

Fördelar med välgörenhet

Att ge pengar till välgörenhet har många fördelar bland annat ger det en möjlighet att ge till de som behöver det, bidra till ett mer rättvist samhälle och ge en känsla av mening och tillfredsställelse för den som donerar. Genom att ge till välgörenhet, kan du vara med och skapa en bättre värld för alla.

Vissa menar att det finns nackdelar med välgörenhet. Att ge till för många organisationer kan splitta upp donationerna och göra det svårt att se vilken effekt man har haft. Det finns också en risk att donationerna inte kommer till rätt plats eller används på rätt sätt, vilket kan göra att hjälpen inte når den som behöver den mest. Det är viktigt att fortsätta granska organisationer och se till att donationerna används på ett effektivt sätt.

Dessutom kan välgörenhet ibland ersätta statens ansvar att ta hand om de som behöver hjälp, vilket kan leda till en förlängning av ojämlikheterna i samhället. Det är viktigt att komma ihåg att välgörenhet inte kan lösa alla problem, och det är också viktigt att arbeta för grundläggande förändringar i samhället.

Sammanfattningsvis kan välgörenhet vara en utmärkt möjlighet att hjälpa de som behöver det, men det är också viktigt att fortsätta granska vart donationerna går och arbeta för en mer rättvis värld. Det finns alltid nackdelar med välgörenhet, men det är upp till var och

Vilken välgörenhet är bäst – vilka välgörenhetsorganisationer kan man lita på?

Välj alltid att skänka till välgörenhet till en organisation som har ett 90-konto. Organisationer som har ett 90-konto måste uppfylla kraven hos Svensk insamlingskontroll, vilket inkluderar att de:

  • Måste bedriva en offentlig insamling som bedriver bestämda allmännyttigt ändamål som går att kontrollera
  • Måste bedriva organisationen ideelt
  • Måste ha en styrelse på minst 3 personer, en budget och en verksamhetsplan

De välgörenhetsorganisationer som har ett 90-konto förpliktigar sig också att donera minst 75 % av deras totala intäkter, vilket innebär att du kan vara säker på att pengarna hamnar hos de som behöver dem.

Den välgörenhet som är bäst beror på vad du tycker är viktigast att satsa pengar på. Det finns väldigt många områden att donera till, mer inför varje område hittar du i nästa del.

Lista över välgörenhetsorganisationer

Här nedan hittar du välgörenhetsorganisationer listade utifrån vilket område de är verksamma inom så att du enkelt kan hitta en organisation inom det område som du vill donera. Alla välgörenhetsorganisationer listade nedan har ett 90-konto från Svensk insamlingskontroll vilket garanterar att dina pengar kommer till rätt ändamål.

Krig- och katastrofhjälp och flyktingar

Välgörenhet till människor som drabbats av krig eller katastrofer gör att du hjälper människor som är i akut nöd. Med pengarna kan organisationer erbjuda mat, tält, vård och medicin till de som behöver det mest. Det går också att donera för att hjälpa till med återuppbyggnad av områden som drabbats av krig eller naturkatastrofer.

När du donerar pengar till organisation som ger hjälp till flyktingar går dina pengar bland annat till att hjälpa flyktingar med mat, medicinsk vård och tillgång till utbildning. Att hjälp flyktingar gör att de har en möjlighet att få hjälp för stunden och på sikt att de ska kunna bygga upp ett liv i sina nya hemländer.

UNHCR

Organisationen UNHCR är en FN-organisation som arbetar för flyktingars rättigheter och att hjälpa till med flyktingströmmar. Genom att donera pengar till UNHCR bidrar du till att flyktingar ska ha tillgång till skydd och värdigt boende, samt ges möjlighet att förverkliga sina rättigheter och integreras i det land de flyr till.

Röda korset

Röda korsets internationella räddnings- och hjälparbete omfattar allt från att ge människor i akut nöd tillgång till mat, vatten och medicin till att hjälpa dem återuppbygga sina hem efter krig eller katastrofer. Av de pengar som doneras till Röda korset går mer än 82 % till ändamålet.

Unicef

En annan organisation som arbetar med hjälp till krig- och katastrofdrabbade områden och flyktingar är Unicef. Genom att donera pengar till Unicef bidrar du bland annat till att ge barn som drabbats av krig eller naturkatastrofer tillgång till mat, vatten och medicin, samt säkerställa att barn i flyktingläger har tillgång till utbildning.

Läkare utan gränser

Läkare utan gränser arbetar för att ge medicinsk hjälp till människor som lever i krigs- och katastrofdrabbade områden. Organisationen har också en viktig roll i att bevaka civilbefolkningens rättigheter och säkerhet i krig. Genom att donera pengar till Läkare utan gränser bidrar du till att människor i konfliktzoner får medicinsk vård och läkemedel.

Cancer

Välgörenhetsorganisationer som arbetar mot cancer arbetar för att hitta ett botemedel, förbättra vården för cancerdrabbade och ge stöd till alla de som berörs av sjukdomen. Med pengarna som doneras kan forskning göras för att ta fram nya mediciner som bromsar förloppet, hitta bättre diagnostiseringsverktyg och kanske en dag till och med hitta ett botemedel mot cancer.

Cancerfonden

Cancerfonden arbetar för att bekämpa cancer genom att finansiera forskningsprojekt, sprida information om cancer och ta fram bättre behandlingsmetoder. Det övergripande målet är att allt färre människor ska drabbas av cancer och att sjukdomen en dag ska besegras. Sedan år 1951 har Cancerfonden donerat drygt 13 miljarder kronor till olika forskningsprojekt inom cancerforskning.

Barncancerfonden

Donationer till Barncancerfonden går till att ge barn som drabbats av cancer bättre vård och stöd, samt att finansiera forskning för att hitta metoder för att förebygga och behandla barncancer. I Sverige drabbas i genomsnitt ett barn om dagen av cancer vilket drabbar hela familjen. Pengar som doneras till Barncancerfonden hjälper till att ge barn och deras familjer bättre möjligheter.

Diabetes

De organisationer som arbetar för att bekämpa diabetes arbetar med att sprida information om sjukdomen, ge hjälp till dem som lever med diabetes och forskning för att hitta botemedel. Pengarna som doneras kan gå till att utbilda läkare och skapa uppmärksamhetskampanjer för att hjälpa människor att förhindra diabetes, ge hjälp till dem som lever med sjukdomen och utforska nya behandlingsmetoder.

Svenska diabetesförbundet (diabetesfonden)

Svenska diabetesförbundet är en ideell organisation som arbetar för att hjälpa människor som lever med diabetes. Genom att donera pengar till Svenska diabetesförbundet bidrar du till att fler ska få möjlighet att få rätt information och hjälp med sjukdomen. Förbundet bedriver även forskning kring diabetes och arbetar för att påverka beslut om vården av människor med diabetes. Deras mål är att förbättra livskvaliteten för personer med diabetes och driva på utvecklingen mot ett botemedel.

Barndiabetesfonden

Donationer till Barndiabetesfonden går till att ge barn och ungdomar med diabetes bättre vård, stöd och möjlighet till aktiviteter samt att finansiera forskning för att hitta botemedel mot sjukdomen. Eftersom diabetes är en livslång sjukdom drabbar den inte bara barnet utan även hela familjen. Barndiabetesfondens mål är att en dag se en värld där barn med diabetes kan leva ett fritt och självständigt liv utan risk för komplikationer som ofta följer med sjukdomen.

Hur mycket pengar går till välgörenhet?

De välgörenhetsorganisationer som har ett 90-konto är förpliktade att ge minst 75 % av de totala intäkterna ska gå till välgörenhetsändamålet. Om du ska donera pengar till välgörenhet i Sverige kan det därmed vara ett bra sätt att försäkra dig om att du har att göra med en seriös aktör.

Om du väljer att ge till en välgörenhetsorganisation som inte har ett konto, t.ex. en organisation som inte är baserad i Sverige är det viktigt att du själv granskar organisationen och ta reda på hur mycket av dina donationer som faktiskt kommer att gå till det ändamål du vill stödja. Det kan vara bra att leta efter information om organisationen på internet, läsa om deras verksamhet och ta reda på hur väl de är etablerade. Det kan också vara en bra idé att fråga runt bland dina vänner och bekanta om de har hört talas om organisationen eller donerat till den förut.