Det här var en insamling att springa till förmån för flickors rättigheter. Sammanlagt samlade kampanjen in 4000 kr som donerades till välgörenhet.

Därför är det viktigt att skänka pengar till flickors rättigheter

I dag finns det fortfarande många platser runt om i världen där tjejer utsätts för våld och lidande samt inte tillåts att gå i skolan eftersom att de ses som mindre värda. Genom stöd till organisationer som försvarar flickors rättigheter kan du bidra till att minska diskriminering, främja utbildning och därmed öka jämställdheten.

Att kämpa för flickors rättigheter har en positiv inverkan på samhället i stort, som t.ex. ökad ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom. Studier visar att jämställda samhällen är mer framgångsrika.

Kvinnor har svårt att rösta i flera länder

Det finns i dag fortarande länder där kvinnor har svårt att rösta. I Syrien måste kvinnor ha en man som vittne till att de röstat, vilket begränsar deras möjlighet att delta i beslutsfattande. I andra länder som Pakistan har lokala patriarker hindrat kvinnor från att komma till vallokaler vilket i praktiken gjort att de inte har kunnat rösta.

Möjlighet till abort har begränsats

I flera länder har kvinnors rätt till abort begränsats. I Sydamerika har flera länder tuffa abortlagar vilket gör att kvinnor inte själva kan bestämma över sina kroppar. Det leder till att kvinnor löper större risk för att dö i samband med abort eller att utföra abort på farliga sätt.

Även i USA har Trump-administrationen undertecknat en lag som gör att staten inte längre kan ge pengar till organisationer som erbjuder aborttjänster, trots att abort är en laglig rättighet i landet.

Genom att stödja organisationer som försvarar flickors rättigheter kan vi bidra till en mer jämlik värld där alla har möjlighet att utvecklas och själva kunna styra sina liv.

Lämna ett svar