Tyfonen och Plans insatser på plats

Värde: 15 800
Mål 10 000
[[sc.get_days_left()]] [[sc.pluralize(sc.get_days_left(), "", "dagar kvar")]]

Vill du göra en insats för tyfonens offer? Starta en egen insamling till Plan och hjälp oss samla in ytterligare 10 000 kr till tyfonens offer på Filippinerna.

Vill du göra en insats för tyfonens offer? Starta en egen insamling till Plan och hjälp oss samla in ytterligare 10 000 kr till tyfonens offer på Filippinerna. -- HIT GÅR PENGARNA –- 13 miljoner människor är drabbade av katastrofen. Omkring 3 miljoner har tvingats lämna sina hem. Plan är på plats för att hjälpa de mest utsatta barnen och deras familjer. - Barn är oerhört sårbara i katastrofer. Många barn har skadats eller omkommit. De har förlorat sina föräldrar eller syskon. Lägg därtill att barn i katastrofer ofta riskerar att råka ut för våld eller olika former utnyttjande, som barnarbete och sexuell exploatering, säger Olle Castell. Ett sätt att hjälpa de drabbade barnen är att skapa trygga platser dit de kan komma och få stöd och skyddas från övergrepp. Efterhand är det också viktigt att komma igång med utbildning medan skolorna håller stängt. Plan arbetar sedan lång tid i flera av de värst drabbade områdena och förser tusentals nödställda med bland annat dricksvatten, hygienartiklar och tält. Plan kommer fortsätta att finnas på plats under m många år framöver med att stödja Filippinerna i återhämtningen efter katastrofen. Starta din insamling nu! Sprid gärna budskapet på Facebook, Twitter och Instagram. -- HASHTAGS ATT ANVÄNDA -- #plansverige Läs mer om vårt arbete på http://plansverige.org/din-hjalp-behovs

Hittills har vi samlat in

[[15800.00 | number:0]]

till välgörenhet tack vare 1 insamlingar och 92 supportrar