Insamlare

Jesper Hultin

Hjälporganisation

Sverige för UNHCR

Min story

Fler personer än någonsin är på flykt i världen. Barn och vuxna tvingas lämna sina hem och fly sina hemländer på grund av krig. Inbördeskriget i Syrien startade 2010, sedan dess har 470 000 människor blivit mördade. Mörkertalet är stort och siffran stiger dagligen. Ingen förändring kommer ske om vi inte aktivt gör något åt det, därför behöver vi Din hjälp.

Vi är tre ungdomar som går sista året på gymnasiet. Vi har fått i uppgift att samla in pengar till välgörenhet och vi har valt att stödja Sverige för UNHCR. Konflikten i Syrien har pågått sedan vi var 12 år, och under de senaste åren har vi sett hur konflikten har utvecklats och förändrat hela världen. Vi vill engagera oss för att kunna få möjligheten att ge människorna som är kvar i Syrien en tryggare livssituation. Kriget kommer inte sluta om vi inte löser konflikten i Syrien, och för att göra det så måste vi hjälpas åt. Sverige för UNHCR stöder dessa människor i deras modiga kamp för att bygga upp sina liv på en plats där de kan känna sig hemma. UNHCR gör det genom att söka varaktiga lösningar.

Tack för din gåva!

______________
ENGLISH

More people than ever are fleeing for their lives. Both children and adults are forced to leave their homes and countries because of war. The civil war in Syria began in 2010, since then more than 470 000 people have died. The unrecorded numbers are large and are increasing daily. No change is going to come if we don't actively do something; therefor we need Your help.

We are three students finishing our last year in school. We have been assigned to raise money for charity and we've chosen to support Sweden for UNHCR. The conflict in Syria has been active since we were 12 years old, and during these last years we've seen how the conflict has evolved and changed the entire world. We want to make it so that the people that are currently in Syria get a safer situation. The war won't stop if we don't solve the conflict in Syria, and to do that we need to cooperate. Sweden for UNHCR supports these brave people in their struggles to build their lives in a place where they can feel at home. UNHCR do this by searching for permanent solutions.

Thank You for Your donation!

Kommentarer

Topplista supportrar

Hanna Olsson Klint 300 kr
Oscar Engquist 100 kr

Mina supportrar

Hanna Olsson Klint
Elsa och Hanna är här och dricker inte kaffe för de här pengarna... so yeah hoppas livet leker!
22 feb 09:56 300 kr
Oscar Engquist 13 feb 15:34 100 kr
Anonym 12 feb 14:28 100 kr