Lokalföreningskampen

Värde: 192 350
Mål 250 000
[[sc.get_days_left()]] [[sc.pluralize(sc.get_days_left(), "", "dagar kvar")]]

I Sverige år 2014 finns det fortfarande en livshotande, kronisk sjukdom, som främst drabbar barn och unga, men kan slå till när som helst; som kräver intensiv daglig behandling med blodprov och injektioner, och som vetenskapen inte ens har ett klart svar på var den kommer ifrån. Varför den bryter ut. Eller hur den ska kunna botas. Sjukdomen är typ 1 diabetes, eller barndiabetes som den också kallas, och det är forskningens kamp mot denna sjukdom som Barndiabetesfonden stödjer. Det finns idag många lovande projekt inom forskningen, men tillräckliga resurser saknas. Forskningen behöver hjälp för att nå ända fram! Insamlingsverksamheten till förmån för Barndiabetesfonden bedrivs inte minst genom Barndiabetesfondens Riksförening och dess Lokalföreningar, som arbetar för att sprida kunskap om sjukdomen och samla in pengar till forskningen. I år fyller Barndiabetesfonden 25 år, och Lokalföreningarna vill uppmärksamma detta med en Lokalföreningskamp - och ett rekordresultat för insamlingsverksamheten 2014! Här hittar ni Barndiabetesfondens Lokalföreningars egna insamlingar. Stöd din närmaste Lokalförening, och hjälp forskningen hitta svar på gåtan typ 1 diabetes! RESULTATREDOVISNING: DIREKTA GÅVOR: 151 330 kr (2015-01-05) UPPBOKADE GÅVOR: 51 520 kr (2015-01-05) DIREKTA GÅVOR är idag redan realiserade intäkter. UPPBOKADE GÅVOR är gåvor som gåvogivare åtagit sig att betala via en månadsprenumeration om 12 månader via sms eller kontokort. Då gåvogivare har rätt att avsluta sin prenumeration i förtid om så önskas kan dessa intäkter inte garanteras i dagsläget. Ovan fördelning av direkta vs. uppbokade gåvor uppdateras veckovis.

Hittills har vi samlat in

[[192350.00 | number:0]]

till välgörenhet tack vare 10 insamlingar och 226 supportrar