Kampanj

Alla Hjärtebarns Dag

Insamlare

Veronica Pilestål

Hjälporganisation

Hjärtebarnsfonden

Min story

Att kunna ge barn ett liv, ett fortsatt liv med bra livskvalitée är inte alltid självklart i vår värld. Men med ert stöd så kan fler barn och dess familjer få samma chans som vi fick, till ett liv tillsammans. Tack vare forskning och det stöd som vi fått från Hjärtebarnsfonden och Hjärtebarnsförbundet i form av bla en sommar tillsammans med andra i samma situation, där mina barn fick träffa andra barn i samma situation och vi föräldrar fick utbildning och stöd för att orka, förstå och träffa andra föräldrar. Allt detta gav oss glädjen tillbaka till livet. Efter den stora sorg att få två mycket sjuka gossar som tvingats genomgå många svåra operationer, där chansen att förlora dem ibland var 50%. Men tack vara bidrag så hade forskningen kommit så långt, att när vår son William föddes 2006 så hade han goda chanser att överleva de tre operationerna som skulle följa honom från dag 3 i hans liv tills det han blev 2år. Tyvärr så drabbades han av en syrebrist vid sin sista operation 2008 och blev 30% invalidicerad. Men idag går han i en vanlig klass med ½ resurs som stöd och mina killar lever glada, lyckliga liv och det är jag så hjärtligt tacksam för. Men hade jag så som vissa av mina vänner fått barn då jag var yngre, så hade de förmodligen inte överlevt. Så snälla, utan din hjälp kommer inte forskningen framåt och inte heller livet. Tack för din gåva, den kommer att rädda många barn, föräldrar i framtiden.


Hälsningar
Veronica

Uppdateringar

Kommentarer

Topplista supportrar

Mina supportrar

SMS-gåva 4 feb 09:54 100 kr

Topplista Alla Hjärtebarns Dag