Insamlare

Cecilia Björkman

Hjälporganisation

Barndiabetesfonden

Min story

Vi utmanar oss själva! Men inte bara det – vi ska även försöka göra världen lite bättre genom att stödja Barndiabetesfonden. Om vi klarar av vår insamling så kan väl du hjälpa till och stödja vår insamling?

I Sverige idag drabbas fortfarande i genomsnitt två barn varje dag av en livshotande, kronisk sjukdom. En sjukdom som innebär intensiv daglig behandling för resten av livet. En sjukdom som vetenskapen inte ens har ett klart svar på var den kommer ifrån, varför den bryter ut, eller hur den ska kunna botas.

Sjukdomen är typ 1 diabetes, eller barndiabetes som den också kallas eftersom det främst drabbar barn och unga (även om den kan drabba vem som helst, när som helst), och det är forskningens kamp mot denna sjukdom som Barndiabetesfonden stödjer. Det finns idag många lovande projekt inom forskningen, men tillräckliga resurser saknas. Forskningen behöver hjälp för att nå ända fram!

Insamlingsverksamheten till förmån för Barndiabetesfonden bedrivs inte minst genom Barndiabetesfondens Riksförening och dess Lokalföreningar, som arbetar för att sprida kunskap om sjukdomen och samla in pengar till forskningen.

Tillsammans gör vi världen lite bättre!

Hälsningar
Dmitri & Cecilia (Team Barilo Sweden)

Uppdateringar

Kommentarer

Topplista supportrar

Mina supportrar

Anonym
Lycka till!
17 nov 09:17 300 kr