Diabeteskampen 2015

Värde: 148 820
Mål 500 000
[[sc.get_days_left()]] [[sc.pluralize(sc.get_days_left(), "", "dagar kvar")]]

I Sverige idag drabbas fortfarande i genomsnitt två barn varje dag av en livshotande, kronisk sjukdom. En sjukdom som innebär intensiv daglig behandling för resten av livet. En sjukdom som vetenskapen inte ens har ett klart svar på var den kommer ifrån, varför den bryter ut, eller hur den ska kunna botas. Sjukdomen är typ 1 diabetes, eller barndiabetes som den också kallas eftersom det främst drabbar barn och unga (även om den kan drabba vem som helst, när som helst), och det är forskningens kamp mot denna sjukdom som Barndiabetesfonden stödjer. Det finns idag många lovande projekt inom forskningen, men tillräckliga resurser saknas. Forskningen behöver hjälp för att nå ända fram! Insamlingsverksamheten till förmån för Barndiabetesfonden bedrivs inte minst genom Barndiabetesfondens Riksförening och dess Lokalföreningar, som arbetar för att sprida kunskap om sjukdomen och samla in pengar till forskningen. Nu går Barndiabetesfondens Lokalföreningar ihop i en gemensam satsning - Diabeteskampen - här på Charity Storm. Här hittar ni Barndiabetesfondens Lokalföreningars egna insamlingar, som dock alla syftar till samma sak; att samla in pengar till forskningen. Hjälp Lokalföreningarna att sätta nya insamlingsrekord - då hjälper du också forskningen hitta svar på gåtan typ 1 diabetes!

Hittills har vi samlat in

[[148820.00 | number:0]]

till välgörenhet tack vare 13 insamlingar och 176 supportrar