Vår vision är ett ökat psykiskt och socialt välbefinnande och en bärkraftig utveckling i världen i enlighet med principerna om mänskliga rättigheter, genom internationellt socialt arbete. Vårt mål är att tillhandahålla utbildade socionomer för kvalificerat och avlönat internationellt arbete i länder med behov av akuta, långsiktiga och/eller förebyggande psykosociala insatser. Samt att bedriva och utveckla vårt arbete med hjälp av metoder som vilar på en vetenskaplig grund och med vår verksamhet främja och tydliggöra socionomens profession och svenskt socialt arbete. Vi bedriver internationellt socialt arbete i länder med behov av långsiktigt, kortsiktigt och förebyggande arbete. Vi bygger kontinuerligt upp en bank av socionomer som är beredda att ta utlandsuppdrag. Stöd gärna ett av alla våra projekt

Legalt namn: Socionomer Utan Gränser, Swedish Social Workers without Borders
Organisationsnummer: 802450-8163
Kontonummer: 663-8290
Webbsida: http://www.socionomerutangranser.se/

Starta en insamling för Socionomer Utan Gränser

1. Utmana dig själv eller gör något roligt

Spring ett lopp, ordna en fest eller videofilma något pinsamt för att samla in pengar.

2. Berätta för världen

Lägg upp egna bilder, filmer och berätta hur det går. Sprid din insamling via mejl, Facebook, Instagram och Twitter.

3. Samla in pengar

Alla kan enkelt stödja din insamling genom att ge en gåva via bankkort, kreditkort eller sms.Starta din insamling